Vanhainkodissa

Uskonnon asemasta vanhainkodeissa ei ole erityisiä säädöksiä. Negatiivisen uskonnonvapauden osalta on olemassa ennakkopäätös, jonka mukaan kukaan ei saa joutua kuuntelemaan hartautta vastoin tahtoaan:

- - vanhainkodin johtajan tehtävänä oli kaupungin sosiaalijohtosäännön määräykset huomioon ottaen huolehtia siitä, ettei jumalanpalveluksia ja vastaavia tilaisuuksia keskusradion kautta välitettäessä loukattu asukkaiden hallitusmuodossa säädettyjä perusoikeuksia.

Korkein hallinto-oikeus 1985-A-II-54

Saman vahvistavat myöhemmät oikeusasiamiehen päätökset sairaalasta ja palvelutalosta.

Seuraava hakusana: Vankilassa


Teksti tarkistettu viimeksi 11.1.2024.
Anna palautetta