Selitys vaalikoneen kysymyksistä: Vaalikone eduskuntavaaleissa 2011

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

Kahdella valtionkirkolla on julkisoikeudellinen erityisasema. Valtionkirkot rinnastuvat valtioon ja kuntiin julkisen vallan osana. Selvin esimerkki tästä on verotusoikeus.

Keskustelua erityisaseman purkamisesta, mm. verotusoikeuden poistamisesta, on käyty enemmän kuin vuosisadan ajan. Kysymys on muuttunut ajankohtaisemmaksi kirkkoon kuuluvien osuuden vähentyessä.

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

Nykyisen hautaustoimilain mukaan evankelis-luterilaiset seurakunnat tarjoavat hautapaikan kaikille kunnan alueella kuollessaan asuneille. Hautapaikan hinta ei saa riippua siitä, kuuluiko vainaja kirkkoon.

Kirkko saa yhteisöverosta tietyn osuuden. Osuutta on säädelty siten, että se keskimäärin ylittää hautaustoimen tappion. Yksittäisten vuosien tai seurakuntien tasolla heitto summissa voi olla suurikin.

Muita hautausmaita on lähinnä vapaa-ajattelijayhdistyksillä ja joillakin pienuskonnoilla. Niitä ei tueta rahallisesti evlut hautausmaiden tapaan.

Kunnallisia hautausmaita on käytössä mm. monissa Keski-Euroopan maissa.

3. Uskontokunnilla on virallinen vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?

Ranskassa ainoa virallinen avioon astuminen on siviilivihkiminen; Australiassa vihkimisoikeus on henkilökohtainen eikä järjestökohtainen, ja pappi, imaami tai vastaava saa anoa sitä siinä missä kuka tahansa muukin.

Suomessa asiaa selvitettiin viisi vuotta sitten, ks. vihkimisoikeuksia koskevassa uutisointi..

4. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?

Poikien ympärileikkauksen on periaatteessa rikoslain mukaan pahoinpitely. Korkein oikeus totesi vuonna 2008, että ympärileikkaus oli laillinen kun sen katsottiin edistävän pojan uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöön kiinnittymistä. Suoranaisesti uskonnonvapaudesta ei oikeutta ympärileikkauttamiseen johdettu, joskin käytännössä lopputulos on sama.

5. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

Nykyään vasta 18-vuotias saa vapaasti liittyä uskontokuntiin tai erota niistä. Nuoremmat tarvitsevat molempien huoltajien luvan. Uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta olisi suotavaa laskea ikärajaa.

Vakavasti asiaa pohdittiin viimeksi uskonnonvapauslakia säädettäessä vuosina 2000-2003. Tällöin ainakin Eduskunnan oikeusasiamies kannatti ikärajan laskemista.

6. Tuleeko koululaisjumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

Monet koulut järjestävät koululaisjumalanpalveluksia ja hartaustilaisuuksia, jotka ovat luonteeltaan uskonnon harjoittamista. Mikään laki ei tosin määrää niitä koulun velvollisuudeksi. Käytännössä jumalanpalvelukset ovat olleet evankelis-luterilaisia, mutta siihenkään säädökset eivät ota kantaa.

7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

Uskonnon ja ET:n opetus säilyi sisällöltään entisenä vuoden 2003 uskonnonvapauslain uudistuksessa. Ainoana muutoksena ET-opetukseen ohjautuu nykyään automaattisesti ellei kuulu uskontokuntaan, erillistä ilmoitusta ei enää tarvita. Monissa maissa uskontojen opetusta ei ole lainkaan. Esimerkiksi Saksassa on monissa osavaltiossa etiikan opetusta.

Lisätietoa: Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskelu.

8. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy nykyisellään, tuleeko ET avata kaikille?

Nykyinen perusopetuslaki on epäsymmetrinen: kirkkoon kuuluvilla ei ole oikeutta valita elämänkatsomustiedon eli ET:n opetusta, mutta kirkkoon kuulumattomat saavat osallistua enemmistön uskonnon eli käytännössä evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. Käytännössä uskonnon opetukseen osallistumista toisinaan suositellaankin mm. kouluun ilmoittautumisten yhteydessä.

9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?

Yleisradion hartausohjelmat perustuvat yleisradiolakiin. Asiaa käsiteltiin viimeksi lain muuttuessa nelisen vuotta sitten, mutta hartausohjelmien osalta muutoksia ei tehty. Jumalanpalveluksia lähetetään hiukan karrikoiden "luterilaisen ja melkein luterilaisen opin" mukaan, eli mm. ortodoksien ja baptistien edustajat ovat mukana päättämässä ohjelmista, Jehovan todistajien tai mormonien eivät. Ks. myös hakusana Yleisradio.

10. Miten evoluutio tulee esittää peruskoulun biologiassa?

Evoluution opetuksen rinnalle on Suomessakin esitetty toisinaan luomisoppia. Tunnetuin näistä pyrkimyksistä oli 14000 allekirjoittajan addressi 1980-luvulla.