Tekstien periaatteista

Neutraali teksti

Tämä sivusto pyrkii olemaan neutraali, eikä ota kantaa erilaisten uskontojen ja vakaumusten sisältöön. Ei ole sattumaa, että puhutaan "protestanttisten kirkkojen synnystä", sillä käsite "uskonpuhdistus" on varsin vahva kannanotto Katolista kirkkoa vastaan.

Sivusto on suunnattu erityisesti Suomen vähemmistövakaumusten kannattajille, siis muille kuin evankelis-luterilaisille. Tämä ei ole kannanotto kirkkokunnan oppeja vastaan. Valtionkirkkoasemaa vastaan tämä sivusto sen sijaan ottaa kantaa.

Sivusto pyrkii olemaan neutraali. Jos siinä ei joltain osin ole onnistuttu, jätä palautetta.

Muita periaatteita

Sivusto korostaa tarkoituksellisesti hieman uskonnonvapauden ulottuvuuksista negatiivista vapautta olla uskomatta sekä vakaumusten tasa-arvoa. Syy on käytännöllinen: positiivinen uskonnonvapaus paitsi toteutuu Suomessa paremmin, on myös entuudestaan tunnettu.

Pyrkimys on laajentaa ja syventää ymmärrystä vakaumuksenvapaudesta. Kaikkiin kysymyksiin ei ole tarkoitus antaa suoria vastauksia, esimerkiksi artikkeli uskonnonvapaus vs. muut lait on tällainen.

Mitä sivustolla ei ole

Sivuston ei ole tarkoitus olla eri uskontojen tai vakaumusten oppien esittelyä edes neutraalista näkökulmasta. Poikkeuksena ovat esimerkiksi uskonnolliset ruokavaliot, mutta niitäkin käsitellään vain siinä määrin kuin ulkopuolisen on tarpeen tietää.

Sivusto ei myöskään pyri auttamaan jostain uskonnosta luopuneita ongelmissaan. Tätä varten ota yhteyttä esim. Uskontojen uhrien tuki ry:hyn.

Sivusto ei sisällä juurikaan materiaalia uskonnollisesta syrjinnästä ja esimerkiksi G7-maiden perustuslait esittelevä artikkeli jättää aiheen kokonaan käsittelemättä. Asia sinänsä on tärkeä, mutta uskonnollinen syrjintä ei ole erityisesti uskonnonvapauteen liittyvä asia. Se rinnastuu helposti yleisempään syrjintään mielipiteen, rodun tai vastaavan seikan vuoksi.

Tekstien tarkistamisesta

Luonnollisesti kirjoituksissa on pyritty mahdollisimman todenmukaiseen tekstiin. Viittaukset lakeihin ja asetuksiin on pyritty tekemään linkeiksi aina kun mahdollista. Kun kirjoitus tai sen osa käsittelee selvästi jonkin uskontokunnan sisäistä asiaa (esim. aikuistumisleirit), on pyritty tarkistamaan asia ko. uskontokunnan tai vastaavan edustajalta.

Kirjoittajat kuitenkaan eivät ole jokaisen alan huippuasiantuntijoita. Erityisesti sivustolla on paljolti turvauduttu toisen käden tietoihin. Esimerkiksi Suomen uskonnonvapauden historia -artikkelin tiedot ovat lähinnä historiankirjoista, eivät suoraan alkuperäisistä dokumenteista.

Tekstit tarkistetaan kahden vuoden välein. Jokaisen sivun alareunassa on mainittu viimeinen tarkistuspäivämäärä.


Teksti tarkistettu viimeksi 12.1.2024.
Anna palautetta