31.7.2013

Uskonnonvapauslain uudistuksesta kymmenen vuotta

Uusi uskonnonvapauslaki tuli voimaan kymmenen vuotta sitten 1.8.2003. Laki korvasi vanhan, vuodelta 1923 olleen lain.

Suurimmat muutokset koskivat lapsia ja nuoria. Aiemmin vanhemmat päättivät alle 15-vuotiaan uskonnollisesta asemasta ja vasta vanhemmalta lapselta vaadittiin oma suostumus. Ikäraja laski 12 vuoteen. Uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus muuttui siten, että aiemman erillisen vapautuspyynnön sijaan uskontokuntiin kuulumattomat ohjautuvat automaattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen. Tämä lienee vaikuttanut siihen, että ET-opetukseen osallistuu noin 4% oppilaista, kun vuonna 2003 osuus oli noin 2,5%.

Uskontokunnasta eroaminen tuli mahdolliseksi kirjallisesti tai sähköisesti henkilökohtaisen käynnin sijaan. Tämä tekninen muutos mahdollisti eroakirkosta.fi-sivuston syntymisen, johon Evankelis-luterilainen kirkko myöhemmin vastasi liitykirkkoon.fi-sivustolla. Suuremman valtionkirkon osalta sekä liittyminen että eroaminen ovat kasvaneet merkittävästi, viimeksimainittu kuitenkin enemmän. Päävirta on kulkenut uskontokuntiin kuulumattomiin, joiden osuus on kasvanut noin 14 prosentista 22 prosenttiin.

Vala ja vakuutus muuttuivat lain kirjaimenkin tasolla niin, että jokainen voi valita niiden välillä riipumatta omasta uskontokunnastaan. Laki ei enää rajoita kuulumasti useampaan uskontokuntaan, vaan asia on uskontokuntien oman päätöksen varassa; käytännössä ilmeisesti kaksoisjäsenyyksiä ei ole kovin laajasti. Kirjanpitovelvollisuus tuli myös uskontokunnille samanlaiseksi kuin yhdistyksillä.

Samassa yhteydessä säädettiin hautaustoimilaki. Tässä laki ei muuttunut, vaan mitään aiempaa lakia ei ollut. Evankelis-luterilaisen kirkon hautausmaille oli jo aiemmin haudattu suurin osa vainajista, mutta nyt tämä kirjattiin lakiin. Hautapaikan hinta ei enää saa riippua kirkkoon kuulumisesta tai kuulumattomuudesta, ja kirkon tästä valtiolta saama korvaus kirjattiin lakiin. Hautapaikan saa myös pyynnöstä erilliseltä tunnustuksettomalta alueelta.