Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta on yksi eduskunnan valiokunnista. Sen alaan kuuluu julkinen talous ja epäsuorasti toimiala koskettaa lähes kaikkia yhteiskunnan toimintoja. Yksityisestä kaupasta ja teollisuudesta sen sijaan vastaa talousvaliokunta.

Valtion talousarvio

Valiokunnan tärkein tehtävä on käsitellä vuosittain hallituksen esitys valtion talousarvioksi. Tässä yhteydessä se hienosäätää budjettia; päälinja on päätetty käytännössä jo hallituksen esityksessä. Hienosäätöä kutsutaan yleensä "joululahjarahoiksi".

Esimerkiksi vuoden 2008 talousarvioon valiokunta lisäsi 200,000 euron tuen muille uskontokunnille kuin valtionkirkoille. Vaikka päätös muodollisesti koski yhtä vuotta, tämä samalla aloitti yhä jatkuvan valtionapukäytännön ja tuki on sittemmin ollut mukana hallituksen budjettiesityksessä. Vuodelle 2024 valiokunta lisäsi 1 500 000 € eräillä kristillisille järjestöille ja tästä tuli poikkeuksellisesti keskustelua.

Käytännön työtään valiokunta tekee jaostoihin jakautuneena. Uskontoja koskevat asiat kuuluvat lähinnä sivistys- ja tiedejaoston alaan.

Muut tehtävät

Valiokunta käsittelee myös verolait. Esimerkiksi vuonna 1994 se, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta, jatkoi ehtoollisviinin vapauttamista alkoholiverosta. (Vapautus kumottiin vuonna 2018.)

Toisaalta varsin merkittävä muutos, jossa valtionkirkkojen yhteisövero-osuus muuttui valtionrahoitukseksi ei käynyt lainkaan valtiovarainvaliokunnan pöydällä, vaan sen käsitteli vain hallintovaliokunta.

Katso myös valtiovarainvaliokunnan sivu.

Seuraava hakusana: Vanhainkodissa


Teksti tarkistettu viimeksi 7.1.2024.
Anna palautetta